Studenten 3/3

Studiefinanciering

De officiele omschrijving van studiefinanciering (kortweg stufi) is:

"Een tegemoetkoming in de vorm van een lening voor de kosten die je maakt bij het volgen van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) of aan de universiteit."

Kortweg komt het er gewoon op neer dat je geld kan lenen van de overheid om dat dure studeren een beetje te kunnen betalen. Maar hoe gaat dat nou in z'n werk?

Je hebt twee verschillende soorten stufi:

Studiefinanciering voor mbo

Stufi voor de beroepsopleidende leerweg gaat ietsjes anders dan voor een hogeschool of universiteit. Zo krijgen leerlingen die niveau 1 of 2 doen hun stufi als gift, en krijgen je ouders vóór je 18e nog gewoon kinderbijslag.

Lees meer...

Studiefinanciering voor hoger onderwijs

Als je een opleiding volgt aan een hogeschool of universiteit heb je in principe recht op stufi. Dit betekent dat je ook vóór je 18e al stufi in plaats van de kinderbijslag kan krijgen.

Lees meer...

Studiefinanciering bestaat uit verschillende delen:

1. Basisbeurs

Deze beurs is de basis van je stufi en wordt uitgekeerd in de vorm van een lening.

Bij het MBO hangen de maximale bedragen die je kan lenen af van je woonsituatie af (thuis- of uitwonend). Bij het HBO en universiteit is dat maximaal €862,50 per maand.

Lees meer...

2. Studenten ov-chipkaart

Studenten ov chipkaart Als student kan je ervoor kiezen om door de week of in het weekend gratis te mogen reizen met het openbaar vervoer. Zelfs daarbuiten kun je in heel Nederland met 40% korting reizen. De studenten ov-chipkaart krijg je zolang je een basisbeurs of aanvullende beurs ontvangt.

Meer weten? Klik hier!

3. Aanvullende Beurs

Als je ouders een laag inkomen hebben, kan je als student een aanvullende beurs aanvragen. De hoogte van deze beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Deze lening kan achteraf kwijtgescholden worden. Daarvoor moet je wel binnen 10 jaar je diploma halen.

Lees meer...

4. Collegegeldkrediet

Collegegeldkrediet is een lening puur voor het betalen van je college. Deze lening is voor 2016 maximaal € 165,33 en moet altijd worden terugbetaald.

Lees meer...

Recht op stufi

Niet iedereen heeft recht op stufi. Als je bijvoorbeeld mbo doet en jonger dan 18 bent, kun je nog geen stufi aanvragen. Ook als je een opleiding aan de Beroeps Begeleidende Leerweg volgt krijg je geen stufi.

Lees meer...

Stufi aanvragen

Zo. Als je genoeg denkt te weten kun je stufi gaan aanvragen. Dat doe je via de Dienst Uitvoering Onderwijs. Er zijn nog wel een paar dingetjes waar je op moet letten!

Lees meer...