Wanneer heb je recht op studiefinanciering?

Studiefinanciering is natuurlijk mooi. Maar je moet wel recht op studiefinanciering hebben. Dus het is helaas niet aan iedereen besteed om die extra zakcentjes mee te pikken.

Kijk maar:

Stufi voor hbo en universiteit

Het recht op stufi is bij hbo/universiteit ietsjes anders geregeld dan bij het mbo. Zie hier de voorwaarden:

Leeftijd

Iedereen die begint met een opleiding aan een hogeschool of universiteit en jonger is dan 30 jaar kan studiefinanciering aanvragen.

Als je op 1 juli nog geen 18 bent kan je wel stufi aanvragen maar je ontvangt je geld dan pas vanaf het kwartaal dat volgt op de begindatum van je studie. Als je studie begint op 1 september bijvoorbeeld, krijg je pas 1 oktober je stufi.

Na je 30e heb je geen recht op studiefinanciering meer. Maar je kan wel heel sneaky vóór je 30e stufi aanvragen en tot na je 30e nog geld ontvangen.

Schoolsoort

Om daadwerkelijk stufi voor hbo/universiteit te krijgen moet je natuurlijk een studie aan een hogeschool of universiteit volgen (best logisch, eigenlijk).

Hoe lang?

Studiefinanciering hbo/universiteit krijg je meestal maar 4 jaar. Als je je studie dus niet binnen 4 jaar afmaakt of na een jaar bijvoorbeeld een andere gaat volgen, zul je waarschijnlijk voor de laatste jaren een lening moeten aanvragen.

Als je na die 4 jaar nog eens een master gaat doen, krijg je dan nog wel die extra 1 of 2 jaar studiefinanciering. Dit is dus de uitzondering op de regel.

Stufi voor mbo

De voorwaarden voor het mbo zijn ietsjes anders:

Leeftijd

Op het mbo moet je minimaal 18 jaar zijn om gebruik te mogen maken van studiefinanciering. Geen uitzondering. Als je 18 wordt terwijl je met je studie bezig bent, ontvang je je stufi het kwartaal nadat je 18 bent geworden.

Ook kun je tot je 30e maar stufi aanvragen. Als je ouder bent, kun je niet meer aanvragen (kan wel, maar je krijgt niets). Wel geldt hier weer dat je vóór je 30e nog stufi kunt aanvragen en na je 30e nog gewoon stufi kunt ontvangen.

Schoolsoort

Je hebt twee verschillende soorten mbo: beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Alleen voor bol-opleidingen kun je studiefinanciering ontvangen.

Bij bol-opleiding heb je ook nog verschillende niveaus: niveau 1 t/m 4. Bij niveau 1 en 2 krijg je je stufi als een gift, bij 3 en 4 als prestatiebeurs: binnen 10 jaar moet je afstuderen, anders kun je al het geld weer mooi terug betalen.

Hoe lang?

Je krijgt voor het mbo maximaal 4 jaar stufi. Als je daarna nog een specialistenopleiding volgt, krijg je er maximaal nog 2 jaar bij.

Nationaliteit

Nog een laatste voorwaarde voor recht op studiefinanciering: Je moet Nederlander zijn. Of je moet een speciaal verblijfsdocument hebben waarmee je binnen Nederland studiefinanciering kunt krijgen. Maar dat weet ik ook niet allemaal. Op de site van IB-groep kunnen ze je dan wel verder helpen!