Overig 3/3

Jij en de overheid

Nóg zoiets wat drastisch verandert als je 18 jaar bent geworden: Je gaat meer met de overheid te maken krijgen.

Leuk?

Nou ja... aan de ene kant wel:

Denk aan

Maar aan de andere kant moet je voor deze dingen...

Heel veel regelen!

...en kost die regering van ons je natuurlijk veel geld.

Maar goed, de belangrijke punten:

Identificatie

Voor onze regering is het belangrijk dat alle inwoners zich kunnen identificeren. Zo kunnen gemakkelijker controles uitgevoerd worden en kunnen veel mensen hun werk beter doen.

Vanaf 18 jaar zul je je ID steeds vaker nodig hebben. Zo'n klein kaartje is toch erg belangrijk!

Je hebt grofweg twee verschillende manieren om je te identificeren: met een normaal identiteitsbewijs of - op het internet - met een DigiD.

Klik op de links voor meer informatie over deze ID's.

Toeslagen

Ons landsbestuur kost je niet alleen maar geld, je krijgt soms ook geld in de vorm van toeslagen. Voorbeelden zijn:

Hiermee kun je de kosten van een zorgverzekering, huur en studie enigszins inperken. Klik op de links als je meer wilt weten over deze toeslagen.

Stemrecht

Als je 18 wordt mag je eindelijk meebeslissen over wat er in ons land gebeurd. Je mag namelijk stemmen!

De Politie

De Nederlands politie is er natuurlijk om de openbare orde te handhaven, en er voor te zorgen dat wetten worden nagevolgd.

Verder heeft de politie als belangrijkste taken:

het verlenen van noodhulp, het houden van toezicht, het opsporen van strafbare feiten Ondanks deze belangrijke taken in de maatschappij wordt een politieagent toch vaak gezien als iemand die irritante boetes uitschrijft.

Belasting

Ja, we moeten met z'n allen in Nederland aardig wat belasting betalen. Zodra je gaat werken wordt een deel van je loon daarvoor ingehouden.

Maar:

Als je onder de dertig bent kun je daar vaak een deel van terug krijgen. Zeker als je maar weinig werkt. Ook je ouders kunnen in sommige gevallen belasting terugvragen als ze opdraaien voor jouw levensonderhoud.